ERO Report

Pānuitia ngā pūrongo ERO kia mārama pai koe he aha ngā āhuatanga o tō tātou Kura.

I tae mai a ERO ki te arotake i tō mātou kura i te marama o Māhuru 2019.  
Kei runga tātou i te huarahi tika kia eke panuku tā tātou nei tamariki.  
Ki te tihi o angitu!

Pānuitia te katoa o te rīpoata kia mārama pū koe ki tō tātou nei Kura a Iwi.